ÖLJYISTÄ

Mittaaja

Member
Liittynyt
18 Huhtikuu 2009
Top secret part 1.

Mikä on hyvä moottoriöljy? Vai pitäisikö kysyä mikä on hyvä moottorin voiteluaine? Riippuu varmasti siitä mitä asiaa öljyssä arvostat eniten. Nykyiset öljythän on poikkeuksetta synteettisiä voiteluaineita ja niiden seoksia, eli useinmiten pää raaka-aineeltaan polyalfaolefiineja. Näiden PAO-öljyjen valmistajat rajoittuvat yhden käden sormiin. Luit oikein, vaikka valmistajia raaka-aineelle on vain alle tusina niin öljy-brändejähän on satoja ellei tuhansia. PAO-öljystä saadaan valmistettua erittäin tasalaatuista ja prosessissa saadaan juuri halutunlaisia hiilivetyjä, joten raaka-aine on kaikilla hyvin samankaltaista. Mikä erottaa nämä öljyt sitten toisistaan. Vastaus on: Loput öljyn sekaan laitettavista lisäaineista joiden määrä on noin 10-20%. Näiden lisäaineiden pää ryhmiä on noin 8kpl, joista virittäjävelhoille ja muille moottorin mekaanista suojaa haluaville tärkeimmät ovat: Kulumisenesto, viskositeetti-indeksinparantaja ja hapettumisenesto lisäaineet. Joista ensimmäinen varmasti tärkein. Nämä kulumisenestolisäaineet eli ns. EP-lisäaineet (Extreme Pressure) pystyvät nykyisen tribologian kehityksen ansiosta absorboitumaan metallien pintaan ja huokosiin luoden metallin pinnoille mikroskooppisen ohuen ja kovan filmin. Erotellakseen öljyjen kulumisenestosuojauskykyä toisistaan on keksittävä keino, jolla voi mitata näiden EP-lisäaineiden ja perus öljyn muodostamaa öljykalvon filminlujuutta. Tätä filminlujuutta eli öljykalvon pintapaineenkestoa ei yksikään öljynvalmistaja kerro, eikä siitä ole olemassa mitään standardia tai taulukkoa, joka selventäisi kuluttajalle asiaa ja helpottaisi näin öljyn valintaa. Mistähän tämä johtuu? Jokainen voi asiasta vetää omat johtopäätöksensä. Pystyisimmeköhän tuomaan tähän kiperään kysymykseen apua? Mahdollisesti, stay tuned.
 

Liitetiedostot

 • TOPSECTRET.jpg
  TOPSECTRET.jpg
  50.5 KB · Lukukerrat 1,206
ÖLJYISTÄ OSA 2

Top secret part 2. isot toimijat ja öljyala yleisestiVoiteluaine-alalla toimii useita maailman suurimpia yrityksiä, joiden liikevaihdot pyörivät 200 miljardissa. Näiden yhtiöiden mainosbudjetit ovat satoja miljoonia, ja brändien arvot vieläkin suurempia. Ihmisille luodaan mainosten avulla mielikuvia ja illuusioita näiden tuotteiden suojauskyvystä ja ominaisuuksista. Voidaan siis todeta, että brändillä voidaan ratsastaa tietyissä piireissä yllättävän pitkälle ja brändin arvo on niin suuri, että sen suojaamiseen ja ylläpitämiseen voidaan satsata vuosittain satoja miljoonia. Isot öljy-yhtiöt varaavat jälkimarkkinoita veljeilemällä autonvalmistajien kanssa eli myymällä ensiasennusöljyt katteettomina, jotta he saisivat brändiensä logot täyttökorkkien päälle ja autonvalmistajan laatuluokitukset omiin öljyihinsä. Tämä on tehokas keino taata jälkimarkkinat pakatulle öljymyynnille, joka tapahtuu siis luomalla voimakas mielikuva siitä öljystä, joka olisi ikään, kuin paras vaihtoehto autollesi. Pakatun öljyn myynnissä mielikuvat ratkaisevat ja 99% kuluttajista ostaa tuotetta, jolla on ollut vakuuttavimmat mainokset. Loput 1% on ihmisiä, jotka haluavat järkiperäisiä selkeitä testituloksia tai näyttöjä siitä, että heidän valitsema öljy on paras valinta juuri omaan moottoriin. Tähän ongelmaan aiomme tuoda jatkossa ratkaisun, sillä olemme luoneet luotettavan keinon mitata öljyfilmin lujuutta. Sitä ominaisuutta, joka suojelee moottoriasi.
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Mielenkiintoista :peukku

Voin laittaa valvoline 10w60w VR1 näytteen tulemaan jos kiinnostaapi vertailla .
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Top secret part 3.Moottoriöljyjen viskositeetti ilmaistaan SAE-luokituksen (Society of Automotive Engineers) avulla. Nykyisin käytetään lähes yksinomaan moniasteöljyjä, joissa öljyn viskositeetti ilmoitetaan kaksiosaisena lukuna, kuten esimerkiksi 5W-30. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikilla valmistajilla myynnissä olevat saman viskositeetti-indeksin omaavat öljyt omaisivat täysin saman viskoosin sadassa asteessa eikä sitä, että vaihteistoöljyjen viskositeetti indeksi olisi suoraan verrannollinen moottoriöljyjen viskositeetti indeksiin ( taulukko ). SAE-luokituksissa on kohtuullisen laaja ” ikkuna ”, joka määrittää viskositeetti indeksin ( taulukko ). Öljyn viskositeetti-indeksi kuvaa öljyn viskositeetin muutosta lämpötilan muuttuessa. Mitä korkeampi öljyn viskositeetti-indeksi on, sitä vähemmän sen viskositeetti muuttuu lämpötilan vaihteluissa. Ensimmäisenä oleva lukema on öljyn kylmä viskositeetti (0 °c) ja jäljempänä ilmoitettu on kuuma (100 °c). Voiteluaineen viskositeetin valintaan vaikuttaa laakerivälyksen koko ja moottorin käyttölämpötila. Vanhan koulukunnan kilpamoottorien kampiakselin laakerivälysten yleisenä nyrkkisääntönä on pidetty yksi millin sadasosa laakerivälystä kammenpolven halkaisijan kymmentä milliä kohden. Tällöin useimmissa moottoreissa tämän välyksen arvo on 0.03mm-0.05mm, joskin uudessa moottoritekniikassa pyritään välyksiä pienentämällä mahdollistamaan ohuemman öljyn käyttö ja pienemmät pumppaushäviöt. Nykyään monissa kilpasarjoissa ( WRC, NASCAR …) tehdas tallit käyttävät myös ohuita jopa 0w-20 moottoriöljyjä maksimoidakseen moottorin tuottamaa vääntömomenttia ja tehoa. Vanhan koulukunnan moottoreihin on kuitenkin turvallisempaa valita ennemmin paksummalla viskositeetillä olevaa öljyä, kuin alkaa kulkea veitsen terällä viskositeetin suhteen. Viskositeetillä on oma vastuunsa moottorikomponenttien kuormankantokyvyn jakamisessa. Tämä viskositeetin kuormankantokyky korostuu silloin, kun öljyssä ei ole käytössä kunnon tribologisesti kehittyneitä uuden teknologian EP-lisäaineita.
 

Liitetiedostot

 • TSviskositeetti_stöökki.PNG
  TSviskositeetti_stöökki.PNG
  54 KB · Lukukerrat 1,265
Vs: ÖLJYISTÄ

TOP SECRET osa 4

Kuten jo aikaisemmin on mainittu, tärkeimpänä tribologisena lisäaineena moottorin suojauskyvyn kannalta voidaan pitää kulumisenestolisäaineita. Kulumisenestolisäaineita on käytetty pitkään eri voiteluaineryhmissä, ja nämä lisäaineet voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään EP (Extreme Pressure) ja AW (Anti Wear). On kuitenkin muistettava, että jotkut lisäaineet kykenevät toimimaan kummassakin lisäaineryhmässä.

Suurimpana erona näillä ryhmien välisillä lisäaineilla on pinta-aktiivisuus. EP-ryhmän lisäaineet kykenevät olemaan pinta-aktiivisia ja luomaan metallipinnoille lämmön- ja paineenalaisina tribokemiallisia suojakerroksia, joiden suojauskyky on exponentiaalinen perinteisiin AW-lisäaineisiin verrattuna. Lista lisäaineista on pitkä kuten: molybdeeni, kalium, boori, grafiitti, MoS2 , nfc, dlc , sinkki. Näistä sinkki on ehkä tunnetuin.

Tribologia-tieteen kehittyessä on keksitty ja patentoitu monia huomattavasti sinkkiä tehokkaampia kulumisenestolisäaineita, joiden pintapaineenkesto sinkkiin verrattuna voi olla jopa satakertainen. Nykyisten tribokemiallisten lisäaineiden kehittyessä sinkkifosfaatin osuus öljyn lisäaineena on vähentynyt, sillä sinkkifosfaatin käyttöä rajoittaa myös fosforin kertyminen saastelaitteisiin. Näiden uusien nanopartikkeleihin perustuvien tribokemiallisten lisäaineiden taipumuksena on absorboitua metallihuokosten pintaan muodostaen tehokkaan suojan ja estäen metalliosien kosketukset toisiinsa. Näiden lisäaineiden ominaisuudet vaikuttavat erityisesti moottorin osa-alueissa, joissa ei ole käytössä hydrodynaamista voitelua ja joissa vaaditaan suurta pintapaineenkestoa. Näistä osa-alueista hyviä esimerkkejä ovat venttiilikoneisto, jakoketju ja sylinteriseinämä sekä muut rajavoitelukohteet. Virittämisen yhteydessä näille komponenteille kohdistuvat pintapaineet lisääntyvät ja autotehtaan valmiiksi pienentyneet varmuuskertoimet eivät yksinkertaisesti monesti enää riitä. Nämä on niitä yleisimpiä syitä miksi öljyltä vaaditaan parempia tribologisia ominaisuuksia.
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Top secret part 5.

Suurin osa nykyaikaisista moottorin komponenteistä on voideltu hydrodynaamisesti tai hydrostaattisesti. Öljypumpun paineella ei ole ratkaisevaa merkitystä voitelumekanismiin, jossa on käytössä hydrodynaaminen voitelu vaan enemminkin tilavuusvirran suuruus ja laakeriliuskojen muotoilu on määräävä tekijä. Hydrostaattisesti voidelluissa komponenteissä öljynpaineella on merkitystä öljyn saattamisessa laakereille ja täydellisen voitelun tavoittelussa.

Silloin, kun moottorin komponentit on hyvin suunniteltu ja suunnitelmissa on onnistuttu, eikä moottoria ole viritetty voidaan voitelun olettaa olevan täydellistä eikä kulumista tapahdu, mutta eihän se ikinä niin mene. Moottoriteho, vääntömomentti, maksimikierrokset tai komponentit on vaihdettu. Pumppu hörppää tyhjää sekunnin tai kaksi tai lumi tukkii öljynjäähdyttäjän ja öljyjen lämpötila on yli 150°c öljypohjassa ja laakereilla yli 180°c, ei siitä moni öljy tai etenkään moottori selviä hengissä. Tässä tilanteessa moottoria ei pelasta mikään muu, kuin öljyn filminlujuus.

Parhaiden öljyjen tribologisesti kehittyneet usein patentoidut lämmöstä ja paineesta aktivoituvat pinta-aktiiviset EP-lisäaineet luovat metallipintojen päälle pinnoitteen. Tämä tribokemiallinen pinnoite suojaa laakereita ja venttiilikoneistoa silloin, kun ihanteellisen voitelun periaatteet on ylitetty tai menetetty ja toimitaan rajavoitelu tilanteissa. Siksi halusimmekin keskittyä testeissämme tähän osa-alueeseen, jota pidämme moottoriöljyn tärkeimpänä osatekijänä. Kehittämämme mittaustapahtuma on tehty kaikille öljyille täysin samanlaisena samassa lämpötilassa (100°c). Testilaitteessa kuormitus lisääntyy linearisesti nesteen virtauksen avulla. Näin kaikille öljyille saatiin täysin samanlaiset edellytykset taistella kiinnileikkautumista vastaan. Seuraavaksi katsaus tuloksiin.
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Top secret part 6. tulokset

Kuvissa esitetyissä taulukoissa on mittaustuloksia tutkimuksessamme olleiden öljyjen pintapaineenkestoista. Öljyt on jaettu kahteen eri kategoriaan: kuluttaja ja performance. Jaottelu on tehty valmistajan antaman informaation perusteella. Jokainen voi arvella oman käyttämänsä öljyn sijoitusta ennen, kuin kevään aikana valmistuva insinöörityö julkaistaan Theseuksen tietokannassa. Tulemme informoimaan tästä kevään aikana.
 

Liitetiedostot

 • performance öljyt.PNG
  performance öljyt.PNG
  36.9 KB · Lukukerrat 883
 • kuluttaja öljyt.PNG
  kuluttaja öljyt.PNG
  30.8 KB · Lukukerrat 853
Vs: ÖLJYISTÄ

Not secret part 7.Helsingin Ammattikorkeakoulu Metropoliassa valmistunut autotekniikan insinöörityö moottoriöljyjen suojausominaisuuksista on nyt valmis. Insinöörityönä suoritettu tutkimus on nyt kokonaisuudessaan luettavissa Theseuksen tietokannasta.

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/144947/Silfverberg_Jani_Marttila_Joni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 

Liitetiedostot

 • Kuluttaja_pintapaineenk.PNG
  Kuluttaja_pintapaineenk.PNG
  45.2 KB · Lukukerrat 622
Vs: ÖLJYISTÄ

NOT SECRET
 

Liitetiedostot

 • not_secret[8862].jpg
  not_secret[8862].jpg
  66.8 KB · Lukukerrat 598
 • not_secret[8862].jpg
  not_secret[8862].jpg
  66.8 KB · Lukukerrat 600
Vs: ÖLJYISTÄ

Täytyy nostaa hattua tutkimukselle ja olla valvolineen tyytyväinen (valvolinen edelellä olevista öljyistä en ole koskaan kuullukkaan mitään, eipä ole itsellä kilpa öljyistä juuri kokemuksia kafullahan tässä ajellaan)

Tosin itsellä kokemuksia vain 10w60 valvoline vr1 mutta eipä,ole syytä epäillä että olisi tuota 20w huonompaa...

Referenssinä +150 1/4mile vetoa ja + 50 000km hanaaa
Tai voihan se 6g72tt mosa olla vaan nii. Best että kestää...mistä näistä tietää :nykii
Hyvä tutkimus . :peukku
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Ja aivan aiheesta mielestäni. Eri alan insinöörinä kompetenssini ei riitä arvioimaan moottoriöljyjen kemiaa, mutta varsin yksipuoliselta insinöörityössä käytetty testimenetelmä vaikutti kun sen luin.
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Jo väittämä että moottoriöljyissä ei EP lisäaineita tarvitse on todella outo lausunto öljyjen asiantuntia insinööriltä koska hänen edustamansa/maahantuomansa AMSOIL dominator kilpaöljyssä sitä on insinöörityön/mittausten mukaan testatuista öljyistä neljänneksi eniten. Kaikki nämä shampoon filminlujuudet ja löpinät videolla samaa tasoa mitä nettistä löytyy kyllä lisää, ikävä kyllä. Asiaton video !
 
Vs: ÖLJYISTÄ

Käyttäjien kokemuksia:

https://www.facebook.com/tribodynnordic/

Näillä sivuilla ei haukuta muiden tuotteita.
 
Takaisin
Ylös Bottom