Mitsubishi Club Finland ry tietosuojaseloste

elzu*

Member
Club Member
Hallitus
Toimihenkilö
Moderaattori
Liittynyt
16 Tammikuu 2020
Sijainti
Kotka
Mitsubishi Club Finland ry tietosuojaseloste


Tämä on Mitsubishi Club Finland ry:n henkilöstölain (10 ja 24 §) ja
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Luotu 25.5.2018. Viimeinen muutos 15.2.20241. Rekisterinpitäjä

Mitsubishi Club Finland ry


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anki Andersson
membersATmitsubishiclubfinland.com


3. Rekisterin nimi

Mitsubishi Club Finland ry:n jäsenrekisteri
Mitsubishiclubfinland.com yhteisön rekisteri4. Rekisteröidyt

Mitsubishi Club Finland ry jäsenet


5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Mitsubishi Club Finland ry:n jäsenrekisterin ylläpito, laskutus, tiedottaminen, kerhon markkinointi


6. Käsiteltävät henkilötiedot

Etu-ja sukunimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jäsennumero


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneksi liittymisen yhteydessä täytetty jäsenhakemus


8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Mitsubishi Club Finland ry ei luovuta jäsenrekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisteröity jäsen voi erillisellä suostumuksella sopia jäsentietojen (Etu-ja sukunimi sekä jäsennumero) luovuttamisesta kolmansille osapuolille merkkikerhon sopimien alennuksien saamiseksi kolmansilta osapuolilta. (Mm. Mitsubishi merkkihuollot).

Samalla suostumuksella rekisteröidyn jäsenen jäsentietoja (Etu-ja sukunimi sekä jäsennumero) voidaan jakaa tulevaisuudessa kolmansille osapuolille uusien merkkikerhon sopimien alennuksien saamiseksi kolmansilta osapuolilta.

Tietoja ei siirretä EU/ETA- maiden ulkopuolelle.


9. Tietojen suojaus

Mitsubishi Club Finland ry:n rekisteritietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tapauksessa jossa rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan ne kuuluvat.


10. Tietojen käsittelyn kesto

Mitsubishi Club Finland ry:n jäsenyys kestää kalenterivuoden kerrallaan.

Mitsubishi Club Finland ry säilyttää entisen/eronneen/erotetun jäsenen nimi- ja yhteystietoja seuraavan kalenterivuoden ajan, ellei rekisterissä oleva jäsen pyydä tietojensa poistoa jäsenrekisteristä aikaisemmin.

Kirjanpitolain asettamien normien mukaisesti kirjanpitoaineistoa on säilytettävä dokumentista riippuen joko 6 tai 10 vuotta. Tästä syystä johtuen joitakin jäseneen liittyviä tietoja (nimi-ja sukunimi, jäsennumero) voidaan joutua säilyttämään pidempi aikaväli.


11. Tietojen käsittelijät

Jäsenrekisteristä vastaa Anki Andersson sekä hallituksen valittu vastuuhenkilö.

Mitsubishi Club Finland ry voi ulkoistaa jäsentietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että jäsentietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Mitsubishi Club Finland ry ei käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.


13. Rekisteröityjen oikeudet

Mitsubishi Club Finland ry:n rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli jäsen haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinylläpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus pyytää itseään koskevien tietojen poistoa kirjallisesti rekisterinpitäjältä ilman aiheetonta viivytystä, oikeus tunnetaan myös nimellä ”oikeus tulla unohdetuksi”.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.


14. Yhteydenotot

Yhteydenotot jäsenrekisterin ylläpitäjään kirjallisesti sähköpostitse.


15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli Mitsubishi Club Finland ry tekee muutoksia tähän selosteeseen, informoimme asiasta laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen sekä lähetämme näistä muutoksista jäsenillemme sähköpostia.
 
Takaisin
Ylös Bottom